Việc giả mạo kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ bị xử phạt rất nặng theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP.