AZF cam kết sau 06 -08 ngày làm việc sẽ cung cung cấp mã số mã vạch tạm thời sản phẩm cho quý khách hàng để có thể thực hiện in ấn nhãn sản phẩm

Sau 1-1,5 tháng, khách hàng sẽ nhận được văn bằng gốc đăng ký mã vạch của cơ quan nhà nước cấp.