Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm Sữa đậu nành

Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm Sữa đậu nành

Doanh nghiệp cần làm kiểm nghiệm sữa đậu nành để tự công bố sản phẩm hoặc làm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vậy sữa đậu nành cần kiểm những chỉ tiêu nào? Hãy xem ngay bài viết này nhé.

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Sữa đậu nành cần đạt theo quy định tại:

 • QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Protein
 • Carbohydrate
 • Béo
 • pH
 • Tỷ trọng

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí
 • Coliform
 • E.coli
 • Clostridium perfringens
 • Tổng số nấm men và nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng Cadimi
 • Hàm lượng thủy ngân

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Tùy vào tính chất sản phẩm, mục đích sử dụng mà chuyên viên AZF sẽ tư vấn các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng sữa đậu nành nhằm tiết kiểm tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF