Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm Bánh bao

Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm Bánh bao

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, các doanh nghiệp phải kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu đối với sản phẩm bánh bao.

Hãy cùng AZF xem ngay nhé!

Dựa theo quy định tại:

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-1:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm
 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ trưởng bộ Y tế quy định giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng bánh bao cần phân tích:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu hoá  lý:

 • Độ ẩm
 • Năng lượng
 • Acid amin
 • Tro tổng
 • Tạp chất

Chỉ tiêu vi sinh vật:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí
 • E.coli
 • Coliforms
 • S.aureus
 • Cl.perfringens
 • Tổng số bào tử nấm men-mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Cadimi
 • Chì

Chỉ tiêu độc tốvà chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tùy và bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng mà AZF sẽ tư vấn doanh nghiệp các chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng bánh bao đầy đủ theo quy định, nhằm tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.

Thời gian kiểm nghiệm: 06 – 08 ngày

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp:

 • Giấy phép kinh doanh (Bản scan hoặc bản photo)
 • Mẫu sản phẩm

Tất cả những việc còn lại, AZF sẽ làm hết cho bạn!

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF