Bạn đang cần lên chỉ tiêu xét nghiệm Tiêu đen xay để tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm nhưng không biết cần xét nghiệm các chỉ tiêu nào? Dựa theo quy định nào? AZF sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lên chỉ tiêu xét nghiệm Tiêu đen xay chính xác.

Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm tiêu đen xay

Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm tiêu đen xay

Dựa theo quy định tại:

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-1:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm
 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ trưởng bộ Y tế quy định giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu cần phân tích như:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Tạp chất
 • Hàm lượng muối

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Salmonella
 • Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen (As)
 • Hàm lượng Chì (Pb)
 • Hàm lượng Cadimi (Cd)
 • Hàm lượng Thủy ngân (Hg)
 • Hàm lượng thiếc (Sn)

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm chúng tôi sẽ đưa ra chỉ tiêu kiểm nghiệm Tiêu đen xay phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị:

 • Thông tin công ty, tên mẫu
 • Mẫu sản phẩm

Thời gian kiểm nghiệm: 06-08 ngày 

 

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF