KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM GẠO

Gạo là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, vậy kiểm nghiệm gạo thì kiểm những chỉ tiêu nào? Dựa theo quy định nào?AZF sẽ giải đáp thắc mắc của doanh nghiệm về quy trình, thủ tục kiểm nghiệm Gạo như sau:

*Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm Gạo:

Dựa theo quy định tại:

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-1:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm
 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ trưởng bộ Y tế quy định giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu cần phân tích như:

 • Chỉ tiêu cảm quan
 • Chỉ tiêu hóa lý
 • Chỉ tiêu vi sinh
 • Chỉ tiêu kim loại nặng
 • Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm chúng tôi sẽ đưa ra chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện kiểm nghiệm Gạo của AZF:

 • Tư vấn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với sản phẩm
 • Tới tận nơi lấy mẫu và tiến hành gửi mẫu kiểm nghiệm
 • Tính kết quả (xuất bảng nutrition facts) và gửi phiếu kết quả kiểm nghiệm cho khách hàng.
 • Bàn giao kết quả gốc cho khách hàng.

Thời gian thực hiện: 06-08 ngày

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị:

 • Mẫu sản phẩm
 • Giấy phép kinh doanh (Bản scan hoặc bản sao y công ty)

Tất cả những việc còn lại, AZF sẽ làm hết cho bạn.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF