Thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Điều 27, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm)

Tên thủ tục Thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Điều 27, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật an toàn thực phẩm)
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý An toàn thực phẩm
Cơ sở pháp lý –   Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc Hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;
–    Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;
–   Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 /02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 02/02/2018;
–   Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
–   Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
Trình tự thực hiện – Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (Số 18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1) vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
+ Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
– Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định:
* Trường hợp nộp trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ban Quản lý An toàn thực phẩm gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cơ sở.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ sở để bổ sung, hoàn thiện.
– Bước 3:Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiến hành thẩm định hồ sơ:
+ Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu (theo mẫu).
+ Trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung:
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ sở. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ..Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được sửa đổi, bổ sung 01 lần.
– Bước 4 : Cơ sở nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý An toàn thực phẩm vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
+ Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý An toàn thực phẩm, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ – Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo (theo mẫu);
+ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
+ Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
+ Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
+ Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian giải quyết Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với các nhóm sản phẩm như sau:
– Thực phẩm dinh dưỡng y học;
– Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;
–  Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo.
Kết quả Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Lệ phí 1.200.000 đồng/ lần/sản phẩm (Mục IV Thông tư 279/2016/TT-BTC).