//Thực phẩm

Thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

2019-09-23T14:59:27+00:00

Thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Điều 27, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm) Tên thủ tục Thủ tục đăng ký xác [...]

Thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm2019-09-23T14:59:27+00:00

CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM KẸO

2019-10-17T08:54:23+00:00

Các chỉ tiêu xét nghiệm kẹo Chỉ tiêu kiểm nghiệm kẹo gồm những chỉ tiêu nào? Doanh nghiệp đang dự kiến nhập khẩu kẹo từ nước ngoài về Việt Nam, vậy cần phải kiểm những chỉ tiêu nào và so sánh ở đâu [...]

CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM KẸO2019-10-17T08:54:23+00:00