Kiểm nghiệm Si rô

Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm Si rô (Syrup)

Si rô (syrup) là sản phẩm đa dạng trên thị trường hiện nay, tùy vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng mà mỗi sản phẩm có chỉ tiêu kiểm nghiệm khác nhau.

Dựa theo quy định tại:

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ trưởng bộ Y tế quy định giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu cần phân tích như:

Chỉ tiêu cảm quan

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu hóa lý:

 • Độ Brix
 • Đường tổng
 • pH

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí
 • Coliform
 • E.coli
 • Streptococci faecal,
 • Pseudomonas aeruginosa,
 • Staphylococcus aureus,
 • Clostridium perfringens
 • Tổng số nấm men và nấm mốc
 • S.aureus
 • B.cereus

Chỉ tiêu kim loại nặng:

 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng thiếc
 • Hàm lượng Thủy ngân

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm AZF sẽ đưa ra chỉ tiêu kiểm nghiệm si rô phù hợp, nhằm tiết kiệm tối đa phần phí cho doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện kiểm nghiệm của AZF như sau:

 • Tư vấn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với sản phẩm và quy chuẩn
 • Lấy mẫu và tiến hành kiểm nghiệm
 • Tính kết quả (xuất bảng nutrition facts nếu có yêu cầu) và gửi phiếu kết quả kiểm nghiệm cho khách hàng.
 • Bàn giao kết quả gốc cho khách hàng.

Thời gian triển khai & hoàn thành công việc: 06-08 ngày

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị:

 • Mẫu sản phẩm
 • Giấy phép kinh doanh (Bản scan hoặc bản sao y công ty)

Tất cả những việc còn lại, AZF sẽ làm hết cho bạn.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF