ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch nhanh chóng – 0903.685.330

Mã số mã vạch sản phẩm (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm…dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

Mã số mã vạch sản phẩm là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét có thể đọc được.

Các loại mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) bao gồm các loại mã số GTIN-13, GTIN-14, GTIN-8 và GTIN-12 (UPC).

Hồ sơ đăng  ký mã số mã vạch gồm có:

  1. Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch: 02 bản
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản (sao y công chứng).
  3. Danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN: 02 bản

Quy trình đăng ký mã số mã vạch của AZF:

  1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn miễn phí cho khách hàng những thông tin liên quan đến việc đăng ký mã số mã vạch.
  2. Soạn hồ sơ đăng ký mã số mã vạch và gửi hồ sơ đến khách hàng ký hồ sơ.
  3. Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước thay doanh nghiệp.
  4. Xin được chứng nhận mã số mã vạch tạm thời để doanh nghiệp in ấn bao bì trong vòng 06 -08 ngày.
  1. Lưu hồ sơ và sẽ hoàn trả cho khách hàng chứng nhận mã số mã vạch chính thức sau 60 – 90 ngày.

AZF cam kết sau 06 -08 ngày làm việc sẽ cung cung cấp mã số mã vạch tạm thời sản phẩm cho quý khách hàng để có thể thực hiện in ấn sản phẩm