Để tra cứu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào website của Cục An toàn thực phẩm bằng đường link:

Tra cứu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Hướng dẫn Tra cứu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Bước 2: Chọn mục: ”cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP”

Bước 3: Nhập ”Tên cơ sở” và ”địa chỉ” sau đó nhấn ”Tìm kiếm”

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF