các chỉ tiêu kiểm nghiệm rong biển

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Rong biển.

AZF tư vấn doanh nghiệp các chỉ tiêu rong biển cụ thể để công bố sản phẩm và xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm rong biển cần đạt theo quy định tại:

 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Tạp chất
 • Hàm lượng muối
 • Hàm lượng lipid

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Salmonella
 • Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen
 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng Cadimi
 • Hàm lượng Thủy ngân

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, Chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật khác.

Để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, AZF hỗ trợ doanh nghiệp nhận mẫu và gửi kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được nhà nước chỉ định. Tư vấn và kiểm đúng chỉ tiêu để tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian kiểm nghiệm: 06-08 ngày 

AZF sẽ hướng dẫn doanh nghiệp tất cả các chỉ tiêu kiểm nghiệm rong biển chính xác theo quy định hiện hành.

 

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF