/công bố sản phẩm

Doanh nghiệp ở TP. HCM thì hồ sơ tự công bố nộp ở đâu?

2021-06-18T08:32:50+00:00

Trả lời: Doanh nghiệp ở TP. HCM thì hồ sơ tự công bố nộp ở Ban quản lý ATTP Hồ Chí Minh - 18 CMT8, Quận 1, HCM. Trong vòng 5-7 ngày sẽ xử lý hồ sơ và trả kết quả qua trang mạng của [...]

Doanh nghiệp ở TP. HCM thì hồ sơ tự công bố nộp ở đâu?2021-06-18T08:32:50+00:00

Công bố theo hình thức Tự công bố có cần giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm không?

2021-06-18T08:32:15+00:00

Trả lời: Theo quy định, đơn vị tham gia sản xuất thực phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm. Hồ sơ công bố phải có thể hiện giấy phép ATTP của đơn vị sản xuất (Còn hạn)

Công bố theo hình thức Tự công bố có cần giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm không?2021-06-18T08:32:15+00:00

Kiểm nghiệm làm hồ sơ tự công bố như thế nào? Kiểm nghiệm ở đâu?

2021-06-18T08:30:42+00:00

Trả lời: Trước khi xây dựng hồ sơ tự công bố, cần phải kiểm nghiệm sản phẩm theo Vi sinh vật theo QUYẾT ĐỊNH 46/2007/QĐ-BYT, Kim loại theo QCVN 8-2:2011/BYT, Độc tố vi nấm theo QCVN 8-1:2011/BYT - Trung Tâm Công Bố Và Kiểm Nghiệm [...]

Kiểm nghiệm làm hồ sơ tự công bố như thế nào? Kiểm nghiệm ở đâu?2021-06-18T08:30:42+00:00

Thời hạn sử dụng công bố theo hình thức Tự công bố là bao lâu?

2021-06-18T08:29:43+00:00

Trả lời: Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành 02/2/2018 thì Hồ sơ công bố sản phẩm theo hình thức TỰ CÔNG BỐ có thời hạn mãi mãi. Chỉ làm lại hoặc bổ sung hồ sơ công bố nếu sản phẩm có sự thay đổi: Thành [...]

Thời hạn sử dụng công bố theo hình thức Tự công bố là bao lâu?2021-06-18T08:29:43+00:00