các chỉ tiêu xét nghiệm thực phẩm bổ sung

Các chỉ tiêu xét nghiệm thực phẩm bổ sung. Thực phẩm bổ sung bao gồm các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất,… AZF sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lên chỉ tiêu nhanh chóng và chính xác nhất.

Dựa theo quy định tại:

 • QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu cần phân tích:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu hóa lý:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Carbohydrate
 • Năng lượng
 • và các chỉ tiêu chất lượng khác theo từng dòng sản phẩm.

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng Cadimi
 • Hàm lượng Thủy ngân

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Thời gian AZF trả kết quả kiểm nghiệm: 06-08 ngày.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF