Ngày 19/12/2019, tại Cần Thơ, Cục An toàn thực phẩm tổ chức Tổng kết công tác kiểm tra nhà nước về Thực phẩm nhập khẩu năm 2019. Tham dự và Chủ trì hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thưc phẩm, TS. Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Đại diện các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, Chi cục an toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ và các cán bộ có liên quan của Cục An toàn thực phẩm.

(PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP)

(PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP)

Phát biểu khai mạc Hôi nghị tổng kết, PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP cho biết, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 đã cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh, sản xuất nhưng  không buông lỏng công tác quản lý ATTP. Cục ATTP đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin – Bộ Y tế triển khai Kết nối thí điểm hệ thống một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế chỉ định từ ngày 25/10/2019 và chính thức từ 01/01/2020.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra nhà nước về Thực phẩm nhập khẩu năm 2019 do đại diện Cục An toàn thực phẩm; Báo cáo xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm trên hệ thống một cửa quốc gia. Và tham gia thảo luận góp ý kiến giúp cho công tác kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu ngày càng tốt hơn.

Nguồn: vfa.gov.vn