Trong tháng 08 năm 2019, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã ban hành 82 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 1.165.311.450 đồng, trong đó 33 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn trên 3 tháng, không có hồ sơ tự công bố, không nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý, buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Tải danh sách vi phạm tại đây

Để tránh những rủi ro đáng có trong quá trình sản xuất, kinh doanh:

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF